Lavangen våpen BTI-veileder Stafettlogg

Tjenester for barn og unge i Lavangen kommune

Her vil du finne en oversikt over hvem du kan ta kontakt med for å få hjelp til dine spørsmål.

Helsestasjonen

Kontaktinformasjon:

Helsesykepleier Asveig Antonsen tlf nr 922 29467/913 94 191

e-post: asveig.antonsen@lavangen.kommune.no

Adresse: Nesveien 7, 9357 Tennevoll

Åpningstider:

Helsestasjonen: Mandag-tirsdag og torsdag fra kl 08.00 – 15.00

Skolehelsetjenesten fredager fra kl 08.00 – 13.45

https://www.lavangen.kommune.no/helsestasjon.433343.no.html

 

 

Barnevernet

Astafjord barneverntjenesten har kontor i «huset mot havet» i Salangen, som ligger i andre etasje over Sport 1. Astafjord barneverntjeneste er en interkommunal tjeneste bestående av kommunene Gratangen, Lavangen og Salangen. Barneverntjenesten har som målsetting å hjelpe barn, unge og familier som er kommet i en vanskelig livssituasjon. Barneverntjenesten arbeider etter Lov om barneverntjenester og kan sette i verk tiltak avhengig av situasjon og type problematikk.

Kontaktinfo: Astafjord barneverntjeneste Postadresse: Boks 77, 9355 Sjøvegan – besøksadr. Strandveien 33

Tlf nr: 90236112

Les mer her. 

1. januar 2019 ble det etablert interkommunal barnevernvakt for Bardu, Målselv, Salangen, Lavangen, Gratangen, Ibestad, Sørreisa og Dyrøy.

Telefonnummer: 400 02276

Vakttelefonen er åpen fra kl 15.30 om ettermiddagen til neste morgen kl 08.00.
I helger og på helligdager er telefonen åpen hele døgnet.

 

Familievernkontoret

Finnsnes familievernkontor gir tilbud til kommunene Lenvik, Tranøy, Salangen, Bardu, Sørreisa, Målselv, Lavangen, Dyrøy, Torsken og Berg. Du trenger ikke henvisning for å komme til oss.

Besøksadresse: Hans Karolius vei 6,  9300 Finnsnes
Postadresse: Postboks 298, 9305 Finnsnes
Familievernkontoret kan hjelp med:
  • Parforholdet og familien
  • Veiledning til foreldre
  • Mekling og foreldresamarbeidsavtale (samværsavtale)
  • Kurs og gruppeveiledning

Tilbudet er gratis.

Bestill time og andre spørsmål: 466 15 630

Telefontider:
Telefontider: 08:30 – 11:00 og 12:00 – 14:00 hver tirsdag og torsdag.
Samme tidspunkt fredager i oddetallsuker.
Epost: familievernkontoret.finnsnes@bufetat.no
Åpningstider: 08:00 – 15:45 (08:00 – 15:00 i perioden 15. mai – 14. september)

Les mer om Finnsnes familievernkontor her.

 

Krisesenteret i Midt-Troms

Krisesenteret i Midt-Troms er ett gratis, døgnåpent tilbud for kvinner, menn og barn av alle nasjonaliteter som er eller har vært utsatt for vold i nære relasjoner.

Krisesenteret er et gratis lavterskeltilbud som tilbyr samtaler, støtte og veiledning, samt hjelper deg å ta kontakt med andre deler av hjelpeapparatet. Vi gir også et midlertidig botilbud for deg som har behov for det, og oppfølging dersom du har behov for å etablere deg på nytt.

Kontaktinfo: Døgnåpen telefon:
Tlf: 778 45260
post@krisesenteretmidt-troms.no

Interkommunal handlingsplan: https://www.krisesenteretmidt-troms.no/no/Handlingsplan.html

 

Astafjordlegen

Astafjordlegen er et interkommunalt samarbeid av legekontorene i Ibestad, Lavangen og Salangen kommune. Legekontoret i Lavangen er på helsesentret.

Kontaktinfo: 771 74000 tast 2 for Lavangen.

Akutt: 113

Legevakta: Befinner seg i Bardu og treffes på tlf nr 116 117 hver ukedag mellom kl 15.30 – 08.00 og hele døgnet  i helgene.

Psykisk helsetjeneste

Psykisk helsetjeneste tilbyr samtalestøtte til alle barn og unge i Lavangen kommune hver dag mellom kl 08.00 – 15.00.

Psykisk helsetjeneste har åpningstid på Lavangen skole hver tirsdag fra kl 09.00 – 11.30. Da kan elevene komme for samtale uten å ha timeavtale.

Kontaktinf: Psykisk sykepleier Edith Hansen tlf 922 06 034  e-post: edith.hansen@lavangen.kommune.no

Barn som pårørende

Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes barnas hverdag. Det er ikke alltid like enkelt å vite om sitt eget barn er pårørende.

Kontaktinformasjon:

I Lavangen kommune har vi PRO leder som barneansvarlig for Barn som pårørende:

Pleie og omsorgsleder: Norunn Johansen

Kontaktinfo:

Tlf 911 90878

e-post: norunn.johansen@lavangen.kommune.no

https://www.lavangen.kommune.no/barneansvarlig.6046101-415595.html

Fysioterapitjenesten

Fysioterapeut Geir Bjerregård har kontor på Lavangsheimen. Han er tilgjengelig på tlf 928 55886. Du trenger ingen henvisning for å komme til fysioterapeut.

RASK - Psykisk helsehjelp for elever ved Sjøvegan videregående skole

RASK psykisk helsehjelp er et lavterskel tilbud til voksne og unge over 16 år.

Kontakt informasjon
Telefon: 90074696
E-post: rask@bardu.kommune.no
Telefontid: Mandag- torsdag fra 10.00-12.00 (Fredag stengt)

Rask psykisk helsehjelp tilbyr behandling til voksne og unge over 16 år med symptomer på angst, depresjon, søvnvasker, og/eller begynnende rusproblematikk. Rask har som mål og gi deg et tilbud så snart som mulig slik at du unngår lang ventetid. Du trenger ingen henvising fra lege og tilbudet er gratis.Tilbudet omfatter ikke akutte eller alvorlige psykiske lidelser. Dersom du har behov for øyeblikkelig hjelp, ber vi deg ta kontakt med legevakt eller fastlege.

Les mer om RASK psykiskhelse her.

 

 

 

PPT

Pedagogisk- psykologiske tjenesten (PPT) skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering om behov for spesialpedagogisk støtte for barn i førskolealder og behov for spesialpedagogisk undervisning for barn i grunnskole, videregående skole, og i voksenopplæring på grunnskolens områder.

Les mer her.

Politiet

Bardu lensmannskontor:
Telefon: 77 79 60 00
E-post:
post.troms@politiet.no
Besøk oss her
Infanteriveien 9, 9360 Bardu Vis i kart
Postadresse:
Lensmannen i Midt-Troms, Sivilseksjon, Postboks 204, 9365 Bardu

Midt-Troms lensmannsdistrikt har ansvar for kommunene Balsfjord, Målselv, Bardu, Salangen, Lavangen og Ibestad. Lensmannsdistriktene har fire tjenestesteder: Hamnvik, Bardu, Målselv og Storsteinnes. Dersom det er noen en er uroet for når det gjeld barn og ungdom, kan en kontakte  politiet. Politiet vil kunne gi deg råd om hva du kan gjøre. Politiet har de en forebyggende enhet med en politikontakt som er knyttet opp mot Lavangen kommune. Det er mulig å snakke med disse om en har noen spørsmål.

https://www.politiet.no/globalassets/dokumenter/troms/samarbeidsavtaler-kommunene/samarbeidsavtale-lavangen.pdf

BUP - Barn, - ungdomspsykiatrien

Kontaktinformasjon:

Oppmøtested: Andre etasje over NAV-bygget i Kongsveien, med inngang fra baksiden.

Telefon: 77754830

En må ha henvisning fra egen fastlege før en får timeavtale hos BUP. Tilbudet ved BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) på Sjøvegan består av utredning, behandling og sammen med kommunale instanser forebygge utvikling av psykiske lidelser hos barn og unge.

I tillegg skal senteret tilby veiledning, konsultasjon og opplæring innenfor vårt fagområde til pasienter og pårørende og andre som har behov for dette i sitt arbeid med barn og ungdommer.

Alle henvisninger blir vurdert i inntaksteam hver uke. Pasientens helsetilstand blir primært vurdert ut fra opplysninger i henvisningen og det er derfor viktig at denne inneholder relevante opplysninger om sykehistorie, symptom, og forsøk på behandling. Vurdering av henvisning skal skje innen 10 dager fra den mottas.